Kişisel Gizlilik ve Çerezler

2016/679 sayılı AB Yönetmeliğinin 13. maddesine istinaden şirketimizin kendi faaliyetlerini, bize tedarik etmiş olduğunuz ya da her halükarda edinebileceğimiz kişisel verilerinizi azami seviyede koruma amacı ile organize ettiği konusunda sizi bilgilendirmek isteriz.

Tedarik edilen bilgileri aşağıda sıralanan amaçlar ile kullanılacaktır:

 • müşteriler/tedarikçiler ile olan ilişkinin yönetilmesine yönelik amaçlar,
 • yasal zorunluluklara bağlı amaçlar,
 • işleme amaçları, finansal ve kredi işletme amaçları, kontrol ve kredilerin korunması.

Bahse konu verilerin münhasıran tedarik edildikleri amaçlar çerçevesinde kullanılacağı önsözünden hareket ile, bahse konu verilen işlenmesine rıza göstermemek ya da verileri tedarik etmemek sözleşmelerin icra edilmesini ve ilişkinin sürdürülmesini imkansız kılacağını hatırlatırız.

Göz önünde bulundurulması gereken hususlar:

 • veriler tarafımızdan sigorta şirketleri ve acenteler, bankacılık, finansal, muhasebe, vergi danışmanlığı, nakliye, kredi takip ve kurtarma hizmet sunucuları gibi hizmet sunucuları ile, ulusal ya da yerel mevzuat hükümleri çerçevesinde de yerel ya da diğer kamu kurumları ile paylaşılabilecektir.
 • Muvafakatin bulunmadığı haller ile ilgili hususlar saklı kalmak koşulu ile dilediğiniz anda, işlenen kişiler verilere erişim, düzeltilmelerini ya da silinmelerini talep etme, işleme sınırlarını daraltma gibi haklarınızı kullanabilir, verilen muvafakati iptal edebilir, işlenmelerine itiraz edebilir, verilerin aktarılmasına itiraz edebilir, Kişisel Gizlilik Kurulu nezdinde şikayette bulunabilirsiniz.
 • Tedarik edilen veriler tesis edilen ilişki süresi ve her halükarda ilgili mevzuatın hükme bağladığı süre boyunca muhafaza edilecektir. Bahse konu normların uygulanmadığı hallerde RTM S.R.L., bahse konu verilerin kullanılmasına son verildiği tarihi takip eden azami on yıl boyunca muhafaza eder.

İşlem sahibi, iletişim bilgileri aşağıda verilen RTM S.R.L.’dır:

 • Merkez: Via dell'Artigianato, n° 12 - 25030 Berlingo (BS) İtalya
 • Telefon: (+39) 030 2185222
 • E-posta: rtmricambi@rtmricambi.com

Çerez ile, sadece izin verilmesi durumunda bir bilgisayarın sabit diskine yerleştirilen bir metin unsuru kast edilmektedir. Çerezlerin görevi web trafiğini hızlandırmak ya da belirli bir sitenin ziyaret edildiğini bildirmek olup, web uygulamalarının bireysel kullanıcılara ait bilgileri iletmelerine imkan vermektedir.

Sitede kullanılan çerezler:

 • teknik, yani gezinti ya da oturum çerezleri; sitenin işleyişi açısından elzem olup kullanıcıya talep ettiği içerikten ve hizmetlerden faydalanma imkanını vermektedir (bu çerezler için kullanıcının onayı gerekmemektedir);
 • sitenin kullanıcılar tarafından nasıl kullanıldığının anlaşılmasına imkan veren istatistiksel çerezler. Bu çerezler kullanıcın kimliği hakkında bilgi ya da herhangi bir kişisel veriyi toplamamaktadır. Bilgileri toptan ve anonim şekilde işlenmektedir (kullanıcıların sayısı ve siteyi nasıl ziyaret ettikleri hakkında bilgi toplamak amacı ile site işletmecisi tarafından doğrudan kullanılmaları durumunda bu çerezlerin etkinleştirilmesi için kullanıcının onayına ihtiyaç duyulmamaktır);
 • üçüncü kişilere ait çerezler; bu çerezlere RTM Srl’ninkinden farklı web sunucularına ya da sitelerine ait olup üçüncü kişiler tarafından kullanılmaktadır (bu çerez türü için kullanıcının onayına gerek duyulmayabilir);

Sitede bulunan çerezler:

Adı Son kullanım tarihi Amacı Türü Kişisel Gizlilik / Devre Dışı Bırakma
JSESSIONID Gezinme oturumu Kullanıcının gezinme oturumunun tanınmasına imkan verir. Teknik Cookie -
cc_cookie 6 ay Çerezlerin onayı ile ilgili olarak kullanıcının tercihlerinin ezberlenmesini sağlar. Teknik Cookie -
_ga 2 yıl Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. İstatistiki Cookie (Google Analytics) Kişisel Gizlilik / Devre Dışı Bırakma
_ga_* 2 yıl Oturum durumunu korumak için kullanılır. İstatistiki Cookie (Google Analytics) Kişisel Gizlilik / Devre Dışı Bırakma

En yaygın tarayıcıların çerezlerinin yönetilmesi ya da devre dışı bırakılması hakkında kaynaklar:

🍪